ZUBIA HERRI ANTZERKIA PORTUGALETE 2018
AURKIBIDEA
INDICE

BIZKAIA ZUBIA
PUENTE DE BIZKAIA 
125 URTEKO HISTORIAREN LEKUKOA HERRI ANTZERKIA
TESTIGO DE LA HISTORIA DE 125 AÑOS. TEATRO POPULAR 
ESKERRAK EMATEN
AGRADECIOMIENTOS 
PORTUGALETEKO HERRI ANTZERKIA
TEATRO POPULAR DE PORTUGALETE 
HITZAURREA
PREFACIO 
10 EKITALDIAK: LABURPENA ETA BERTSOAK
LAS 10 ESCENAS: RESUMEN Y VERSOS 
EUSKAL HERRIA ETA PORTUGALETE ZUBIA JAIO ZEN GARAIAN
EUSKAL HERRIA Y PORTUGALETE EN LA EPOCA EN QUE NACIO EL PUENTE 
PROIEKTUAREKIN KOLABORATZEN DUTEN TALDE KULTURAL ETA BESTELAKO ENTITATEAK
GRUPOS CULTURALES Y OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS EN EL PROYECTO


No hay comentarios:

Publicar un comentario